Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача „Набавка нових и пуњења старих тонера“ за потребе Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука