Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Nabavka novih i punjenja starih tonera“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka