Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о избору у звање доцента – Борка Поповић

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Борка Поповић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Рачуноводство и ревизија – др Борка Поповић

Прилог: Извјештај Борка Поповић