Start / Obavještenja – Univerzitet / Izbori u zvanja – Izvještaji / Izvještaj komisije o izboru u zvanje docenta – Borka Popović

Izvještaj komisije o izboru u zvanje docenta – Borka Popović

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, uža naučna oblast Računovodstvo i revizija – dr Borka Popović

Prilog: Izvještaj Borka Popović