Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Бојан Павловић

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Бојан Павловић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна/умјетничка област Спортске и рехабилитационе науке – предмет Спортска медицина – Бојан Павловић

Прилог:Извјештај Бојан Павловић