Расписан конкурс за подстицање научне продуктивности и награде за научна достигнућа

Министарство науке и технологије Републике Српске расписало је конкурс за подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа у 2018. години.

Подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима подразумијева финансијска средства која издваја Министарство науке и технологије за публиковање научних радова у часописима који се налазе у Journal Citation Reports (JCR) извјештају компаније Клеривет аналитикс (Clarivate Analytics), тј. у неком од Web of Science индекса.

Награда за научна достигнућа у развоју науке додјељује се научницима и истраживачима за изузетне резултате у области научноистраживачког рада.

Пријаву на конкурс за подстицање научне продуктивности у међународним научним часописима и награђивање за научна достигнућа могу поднијети сами кандидати, као и научноистраживачке организације у складу са одредбама Закона о Измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (високошколске установе, Академија наука и умјетности Републике Српске, научноистраживачки и истраживачко-развојни институти и истраживачки центри), за сваког кандидата појединачно.

Кандидати за подстицаје за научну продуктивност и награду треба да имају мјесто пребивалишта у Републици Српској и држављанство Републике Српске и да имају картон научноистраживачког радника у бази података Министарства (Е-CRIS.RS).

Министарство је за ове намјене издвојило 25 000 КМ.

Рок за подношење пријава на конкурс је 28.12.2018. године.

Додатне информације: Министарство науке и технологије РС