Start / NIR Vijesti / Aktuelno / Raspisan konkurs za podsticanje naučne produktivnosti i nagrade za naučna dostignuća

Raspisan konkurs za podsticanje naučne produktivnosti i nagrade za naučna dostignuća

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske raspisalo je konkurs za podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća u 2018. godini.

Podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima podrazumijeva finansijska sredstva koja izdvaja Ministarstvo nauke i tehnologije za publikovanje naučnih radova u časopisima koji se nalaze u Journal Citation Reports (JCR) izvještaju kompanije Klerivet analitiks (Clarivate Analytics), tj. u nekom od Web of Science indeksa.

Nagrada za naučna dostignuća u razvoju nauke dodjeljuje se naučnicima i istraživačima za izuzetne rezultate u oblasti naučnoistraživačkog rada.

Prijavu na konkurs za podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim naučnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća mogu podnijeti sami kandidati, kao i naučnoistraživačke organizacije u skladu sa odredbama Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju (visokoškolske ustanove, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, naučnoistraživački i istraživačko-razvojni instituti i istraživački centri), za svakog kandidata pojedinačno.

Kandidati za podsticaje za naučnu produktivnost i nagradu treba da imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i državljanstvo Republike Srpske i da imaju karton naučnoistraživačkog radnika u bazi podataka Ministarstva (E-CRIS.RS).

Ministarstvo je za ove namjene izdvojilo 25 000 KM.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 28.12.2018. godine.

Dodatne informacije: Ministarstvo nauke i tehnologije RS