Старт / НИР Вијести / Актуелно / Расписан Конкурс за суфинансирање програма унапређења инфраструктуре и набавке опреме

Расписан Конкурс за суфинансирање програма унапређења инфраструктуре и набавке опреме

Министарство науке и технологије расписало је Конкурс за суфинансирање програма унапређења инфраструктуре и набавке опреме неопходне за научноистраживачки рад у 2018. години вриједан 100.000 КМ.

Трошкови пројекта морају бити усклађени са планираним средствима Министарства науке и технологије и не смију прелазити износ од 10.000 КМ. Пријаве на конкурс чији износ тражених средстава буде већи од 10.000,00 КМ неће бити разматране.

Образац за пријаву на конкурс може се преузети на веб порталу Владе Републике Српске www.vladars.net (на страници Министарства науке и технологије), као и у Министарству, у Ресору науке, Трг Републике Српске бр. 1, Бања Лука, ламела Б, трећи спрат, канцеларија број 8.

Пријаве са потребном документацијом достављају се поштом на адресу:

Министарство науке и технологије, Трг Републике Српске бр. 1, 78000 Бања Лука, са обавезном назнаком „Пријава на конкурс за суфинансирање Програма унапређења инфраструктуре и набавке опреме неопходне за научноистраживачки рад“.

Рок за подношење пријава на конкурс за суфинансирање Програма унапређења инфраструктуре и набавке опреме неопходне за научноистраживачки рад је 17.12.2018. године.