Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – мр Игор Вујовић

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – мр Игор Вујовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна/умјетничка област Социјална психологија – мр Игор Вујовић

Прилог: Извјештај мр Игор Вујовић