Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка угља“ за потребе Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Одлука