Образац реализације уговора за јавну набавку

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуга штампања материјала“ за потребе Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Образац