Старт / Вијести - Педагошки факултет / Извјештај комисије за избор у звање редовног професора – Далибор Стевић

Извјештај комисије за избор у звање редовног професора – Далибор Стевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна/умјетничка област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област Методика наставе физичког васпитања) – Далибор Стевић

Прилог: Извјештај Далибор Стевић