Старт / Вијести - Медицински факултет / Упис на докторске студије из Биомедицинских наука

Упис на докторске студије из Биомедицинских наука

Медицински факултет Фоча Универзитета у Источном Сарајеву објавио је конкурс за упис студената на трећи циклус студија студијског програма Биомедицинске науке.

Услов за упис је да кандидати имају завршене дипломске студијске првог и другог циклуса са најмањом просјечном оцјеном 8 на оба циклуса и знање једног страног језика.

Рангирање кандидата за упис на трећи циклус студија студијског програма Биомедицинске науке вршиће се на основу укупног броја остварених ЕЦТС бодова, просјечне оцјене током студија првог и другог циклуса (по овом критеријуму могуће је остварити максимално 300 бодова) и остварених резултата на интервјуу за провјеру склоности и способности за бављење научно истраживачким радом са анализом објављених радова (по овом критеријуму могуће је остварити максимално 30 бодова).

Максималан укупан број бодова који кандидат може остварити по оба критеријума је 330. У случају истог укупног броја бодова предност има кандидат са бољим резултатом на интервјуу за провјеру склоности и способности за научно истраживачки рад.

Конкурс за пријаву кандидата отворен је до 30.11.2018. године ( Конкурс објављен 09.11.2018. године, у дневном листу Еуро Блиц ).

Текст конкурса преузмите у прилогу.

Конкурс за упис на докторске студије