Извјештај комисије за избор у звање редовног професора – др Васо Новаковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање редовни професор за ужу научну боласт Друга инжењерства и технологије (ужа образовна област Друга инжењерства и технологије, предмети: загађење и заштита земљишта и подземних вода; Загађење и заштита земљишта; Загађење и заштита подземних вода) – др Васо Новаковић

Прилог: Извјештај др Васо Новаковић