Образац реализације уговора за јавну набавку

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка агенцијских услуга за организовање екскурзија у оквиру Међународног симпозијума Аgrosym 2018“.

Прилог: Образац