Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај о избору у звање доцента или ванредног професора

Извјештај о избору у звање доцента или ванредног професора

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента или ванредног професора, ужа научна/умјетничка област: Међународна економија – др Марко Ђого

Прилог: Извјештај др Марко Ђого