Start / Obavještenja – Univerzitet / Izbori u zvanja – Izvještaji / Izvještaj o izboru u zvanje docenta ili vanrednog profesora

Izvještaj o izboru u zvanje docenta ili vanrednog profesora

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta ili vanrednog profesora, uža naučna/umjetnička oblast: Međunarodna ekonomija – dr Marko Đogo

Prilog: Izvještaj dr Marko Đogo