Старт / Обавјештења - Универзитет / Конкурси / Конкурс за додјелу “Награде за науку”

Конкурс за додјелу “Награде за науку”

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине расписало је Конкурс за додјелу “Награде за науку” за успјехе на међународном плану у 2017. години.

Право да поднесу приједлог за додјелу Награде за науку имају: академије наука и умјетности, универзитети, научноистраживачки институти као и појединци, преко министарстава надлежних за науку и Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Један предлагач може доставити приједлог само једног кандидата. Приједлог за додјелу Награде за науку доставља се са писаним образложењем министарствима надлежним за науку и Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, који исте прослијеђују Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине.

Награда за науку додјељује се научном раднику држављанину Босне и Херцеговине или научноистраживачкој институцији из Босне и Херцеговине за изузетно успјешан рад у области науке и изузетно остварени резултат/е на међународном плану, при чему се узима у обзир изузетно научно остварење, те допринос развоју и популаризацији науке и презентовању Босне и Херцеговине на међународном плану.

Висина новчане награде за науку износи десет просјечних плата у Босни и Херцеговини из претходне године. Награда за науку додјељује се у облику плакете и новчане награде.

Награда за науку додјељује се једном годишње, a један кандидат исту може добити само једном.

Конкурс је отворен 30 дана, а документација се подноси на адресу Министарства искључиво путем поште.

Детаљније информације о конкурсу доступне су на овом линку.