Старт / Вијести - Машински факултет / Извјештај Комисије о урађеном магистарском раду под насловом: „Модел Crowdfunding веб – платформе за прикупљање инвестиционих средстава иновационог развоја“, кандидата Пантић Властимира, дипл.инж.маш.

Извјештај Комисије о урађеном магистарском раду под насловом: „Модел Crowdfunding веб – платформе за прикупљање инвестиционих средстава иновационог развоја“, кандидата Пантић Властимира, дипл.инж.маш.

Прилог: Извјештај – Властимир Пантић