Старт / Вијести - Педагошки факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Методика васпитно-образовног рада, Педагошки факултет Бијељина

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Методика васпитно-образовног рада, Педагошки факултет Бијељина

Прилог: Извјештај