Старт / Вијести - Факултет пословне економије / Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка моторног возила“ за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка моторног возила“ за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Прилог: Образац (PDF)