Старт / Вијести - Педагошки факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка моторног возила“ за потребе Педагошког факултета Бијељина

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка моторног возила“ за потребе Педагошког факултета Бијељина

Прилог: Одлука (PDF)