Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Драгане Соколовић, Медицински факултет Фоча

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Драгане Соколовић, Медицински факултет Фоча

Прилог: Извјештај – мр Драгана Соколовић