Позив за достављање понуда за јавну набавку: Набавка услуга кетеринга за прославу Дана Машинског факултета“ за потребе Машинског факултета Источно Сарајево

Прилог: Позив (PDF)