Конкурс за избор наставника/сарадника Универзитета у Источном Сарајеву