Старт / Вијести - Машински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка услуга хотелског смјештаја учесника 4. међународне научне конференције COMETa 2018“ за потребе Машинског факултета Источно Сарајево

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: “Набавка услуга хотелског смјештаја учесника 4. међународне научне конференције COMETa 2018“ за потребе Машинског факултета Источно Сарајево

Прилог: Одлука (PDF)