Старт / Вијести - Медицински факултет / На Медицинском факултету УИС-а одржан семинар о учешћу у програмима међународне сарадње Еразмус + КА2

На Медицинском факултету УИС-а одржан семинар о учешћу у програмима међународне сарадње Еразмус + КА2

На Медицинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву одржан је семинар о могућностима учешћа наставника и сарадника Медицинског факултета у различитим пројектима са оријентацијом на учешће у програмима међународне сарадње Еразмус + КА2.

Семинар су 12. априла одржали проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета проф. др Дејан Бокоњић и координатор за осигурање квалитета мр Ненад Марковић.

Наставницима и сарадницима Медицинског факултета Фоча представљене су основе пројектног менаџмента, врсте донатора који могу финансирати различите пројектне подухвате, разлози учешћа у програмима Еразмус+, приоритети који могу бити предмет писања пројеката, припрема, пројектна идеја, снага пројектног приједлога, пријавни пакет – апликациони образац, електронска форма, опис пројекта, дозвољени буџет. Представљен је и примјер једног пројекта који се реализује на универзитету – STINT (Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education).

Циљ одржавања овог семинара био је да се наставници и сарадници Медицинског факултета подстакну на генерисање различитих идеја које ће бити искориштене као кључни почетни елеменат у писању пројекта, јер од правилног обликовања и процјењивања могућности успјеха идеје зависи цјелокупан улазак у процедуру и писање пројекта.

Након дискусије са наставницима и сарадницима Медицинског факултета, договорена је даља сарадња која ће се огледати у вођењу и координисању рада колега са Медицинског факултета у писању пројектног приједлога и даље разраде пројектне документације.