Старт / Вијести - Економски факултет - Пале / Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка материјала за чишћење“ за потребе Економског факултета Пале

Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка материјала за чишћење“ за потребе Економског факултета Пале

Прилог: Образац (PDF)