Старт / Вијести - Факултет за производњу и менаџмент / Извјештај комисије за оцјену научне заснованости и пoдобности теме и кандидата мр Драгана Димитријевића  за израду докторске дисертације, Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Извјештај комисије за оцјену научне заснованости и пoдобности теме и кандидата мр Драгана Димитријевића  за израду докторске дисертације, Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Прилог: Извјештај – мр Драган Димитријевић