Старт / Сва Обавјештења / У Зеници одржан други састанак конзорцијума пројекта STINT

У Зеници одржан други састанак конзорцијума пројекта STINT

На Економском факултету Универзитета у Зеници 29. и 30. новембра одржан је други састанак конзорцијума Eразмус+ KA 2 пројекта STINT (Strengthening of Internationalization in B&H Higher Education).

Током састанка представљене су документи развијени у оквиру планираних пројектних активности стратегије интернационализације, правилници и водичи о студентској мобилности, као и пилот активности које ће јачати реализацију и одрживост пројекта.

Направљен је и преглед до сада реализованих активности у оквиру радних пакета, као и план и динамика реализације преосталих активности за трећу, посљедњу годину пројекта.

Пројекат STINT наглашава и бави се проблемима који се односе на неусклађености поступака признавања квалификација у складу с међународним документима унутар Европског простора високог образовања (EHEA).

Пројектне активности усмјерене су на институционално и национално јачање механизама интернационализације и признавања. Непосредни резултати пројекта усмјерени су на детаљну анализу садашњег стања у БиХ, јачање високошколских установа кроз израду и провођење стратегија и индикатора за интернационализацију, побољшање националног модела признавања, побољшање људских и физичких капацитета ВШУ, израда критерија за процјену интернационализације и њихово укључивање у постојеће критерије за акредитацију ВШУ.

Координатор пројекта је KU Leuven из Белгије, а партнери су сви јавни универзитети у БиХ, Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања, Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ, Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Федерално министарство образовања и науке, Министарство просвјете и културе Републике Српске, Istituto Tecnico do Porto –Portugal и Buckinghamshire New University-UK.

Испред Универзитета у Источном Сарајеву, који је пројектни координатор за Босну и Херцеговину, на састанку су учествовали проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета проф. др Дејан Бокоњић, координатор за осигурање квалитета мр Ненад Марковић, координатор за међународну сарадњу др Слободанка Круљ и стручни сарадник за осигурање квалитета Јелена Гиговић.

Наредни састанак биће одржан на Универзитету у Тузли 16. априла 2018. године.