Старт / Обавјештења - Универзитет / Конкурси / Прелиминарна ранг листа Конкурса за међународну размјену студената и академског особља

Прелиминарна ранг листа Конкурса за међународну размјену студената и академског особља

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је прелиминарну ранг листу резултата Конкурса за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља, према којој ће суфинaнсирaти oдлaзaк 22 студeнтa и дeвeт професора на међународну размјену, као и долазак једног професора.

Највећи број студената на прелиминарној ранг листи је са Медицинског, Архитектонско-грађевинског и Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци те Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, a одлазе на размјену у Чешку, Пољску, Њемачку, Русију, Словенију, Израел, Румунију, Аустрију, Мађарску, Италију и Индију.

Наставно особље, чију ће размјену финансирати Министарство просвјете и културе, предаје на Електротехничком, Природно-математичком, Архитектонско-грађевинском, Правном и Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, те Филозофском, Правном и Пољопривредном факултету Унивезитета у Источном Сарајеву, а одлазе на размјену у Србију, Хрватску, Словенију, Русију и Швајцарску.

Са Пољопривредног факултета из Новог Сада долази у размјену један професор на Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци.

Конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља расписан је 5.4.2017. године. Комисија је констатовала да је у наведеном року пристигло укупно 38 пријава и то 10 у категорији академског особља које одлази у размјену, једно у категорији академског особља које долази у размјену и 27 у категорији студената који одлазе у размјену.

Од 10 пријава у категорији академског особља које одлази у размјену, девет пријава су потпуне и благовремене, а једна пријава не испуњава услове Конкурса.

Пријава једног кандидата академског особља који долази у размјену је потпуна и благовремена.

Од укупно 27 пријава у категорији студената који одлазе у размјену, 22 пријаве су потпуне и благовремене, а пет пријава не испуњавају услове Конкурса.

Право приговора на прелиминарну ранг листу је осам дана од дана објављивања листе на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net)  – на страници Министарства просвјете и културе.

Прелиминарна ранг-листа – студенти

Прелиминарна ранг-листа – академско особље

Прелиминарна ранг-листа – долазно академско особље

Извор – Министарство просвјете и културе Републике Српске