Старт / Сва Обавјештења / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка средстава за одржавање хигијене“ за потребе Саобраћајног факултета Добој

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка средстава за одржавање хигијене“ за потребе Саобраћајног факултета Добој

Прилог: Одлука (PDF)