Старт / Вијести - Универзитет / Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија  у академској 2017/2018. години на Универзитету у Источном Сарајеву

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија  у академској 2017/2018. години на Универзитету у Источном Сарајеву

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2017/2018. години и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1055/17 од 04.05.2017. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним универзитетима, расписује се:

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним високошколским установама

Конкурс

Посебне одредбе за Конкурс први и други циклус

Општи и посебни услови за трећи циклус

Одлука о висини школарине у академској 2017/18. години