CEEPUS III позив за пријаве појединаца за зимски семестар академске 2017/18 године

У оквиру реализације Централно-европског програма размјене универзитетских студија – CEEPUS III, отворен је нови круг за доставу апликација појединаца (студенти и предавачи) унутар CEEPUS III мрежа, за зимски семестар академске 2017/2018 године, а апликације је могуће поднијети до 15. јуна.

Студенти се могу пријавити унутар активних мрежа за краткорочне (Short Term Student) или семестралне (Student) мобилности, а комплетан процес пријаве, евалуације и додјеле стипендије се врши искључиво путем онлајн система: www.ceepus.info.

Након регистрације и отварања „Mobility“ профила, потребно је попунити онлајн апликацију, те добити сагласност локалног координтора на матичној институцији, који апликацију шаље државном CEEPUS координатору (NCO BiH).

Коначне стипендије одобрава NCO земље домаћина, након дате сагласности локалног координатора на институцији домаћину.

Информације о мрежама које имају статус „Ready for Mobility“, тј. мрежама које ће бити активне у 2017/2018 години и којима је додијељен одређени број мјесечних стипендија за размјену, као и „Umbrella“ мрежама (које формално имају право учешћа, али им још увијек нису додијељени стипендијски мјесеци) доступне су путем линкова:

https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx

 https://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx

Неке партнерске земље нуде опцију пријаве и одређеног броја „Freemover-a“ за зимски семестар, са почетком аплицирања од 1. јула ове године.

„Freemover“ категорија је креирана за појединце чији факултет/одсјек није партнер у некој од активних CEEPUS III мрежа, али је чланица одговарајућег универзитета (у БиХ то су сви јавни универзитети).

Земље које нуде одређени број „Freemover“ стипендија за зимски семестар ове године су: Мађарска, Хрватска и Словачка.

Услов за аплицирање за „Freemover“ стипендију је посједовање два документа, које је потребно приложити у онлајн апликацију: два писма препоруке (Letter of Recommendation) и писмо о прихватању (Letter of Acceptance ili Letter of Acceptance Teacher).

Обрасци потребних докумената се могу преузети и на www.ceepus.info, након регистрације.

Додатне информације доступне су путем контакта:

NCO BiH, Бранка Авдибеговић, имејл: branka.avdibegovic@mcp.gov.ba, тел: +387 33 492 607, те на интернет страници www.ceepus.info.