Старт / Вијести - Педагошки факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка угоститељских услуга“ за  потребе Педагошког факултета Бијељина

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка угоститељских услуга“ за  потребе Педагошког факултета Бијељина

Прилог: Одлука