Старт / Сва Обавјештења / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка горива“ за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка горива“ за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Прилог: Одлука (PDF)