Старт / Сва Обавјештења / Одржан састанак конзорцијума CULTURWB пројекта из БиХ

Одржан састанак конзорцијума CULTURWB пројекта из БиХ

Kонзорцијум CULTURWB пројекта из БиХ састао се данас у Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву поводом имплементације активности које су предвиђене у будућем периоду, као што су израда упитника, спровођење истраживања на културним институцијама у одабраним градовима, креирање фокус група, гап анализа постојећих курикула у Бугарској и Хрватској, те заједничко спровођење јавне набавке за предвиђену опрему.

Универзитет у Источном Сарајеву партнер је у пројекту „Јачање капацитета за промјене у туризму на Западном Балкану: изградња компетенција за менаџмент баштина и културног туризма – CULTURWB“, који је један од 147 пројеката одобрених за финансирање у оквиру Еразмус + пројеката.

Очекивани резултати CULTURWB пројекта су развој нових наставних програма у оквиру програма за цјеложивотно учење и новог мастер студијског програма који ће служити за изградњу компетенција за квалитетно управљање културним институцијама, културним насљеђем, као и процесима у оквиру културног туризма.

У реализацији CULTURWB  пројекта учествује тринаест партнера из регије и ЕУ: Универзитет у Новом Саду, Универзитет Источно Сарајево, Сарајево сусрет култура, Универзитет Џемал Бједић Мостар, Универзитет Црна Гора, Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Нишу, WUS Austria, Heilbronn University, FH Joanneum, University of Applied Sciences Breda, Туристичка организација Котор, Завод за заштиту споменика Војводине.

15749129_10154444964197909_1179706735_o15778547_10154444959687909_1721772365_oLogo Culuturwb