Старт / Сва Обавјештења / Oбразац основних елемената уговора за јавну набавку: „Набавка услуга обезбјеђења објеката Универзитета у Источном Сарајеву“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Oбразац основних елемената уговора за јавну набавку: „Набавка услуга обезбјеђења објеката Универзитета у Источном Сарајеву“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Образац (PDF)