Старт / Вијести - Пољопривредни факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, ужа научна / умјетничка област / образовна област: Биологија ћелије /Микробиологија/ Биологија / Микробиологија – Пољопривредни факултет

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, ужа научна / умјетничка област / образовна област: Биологија ћелије /Микробиологија/ Биологија / Микробиологија – Пољопривредни факултет

Извјештај[PDF]