Образац основних елемената уговора за јавну набавку „Набавка рачунарске опреме“ за потребе Филозофског факултета Пале

Образац