Старт / Вијести - Филозофски факултет / Образац основних елемената уговора за јавну набавку „Набавка рачунарске опреме“ за потребе Филозофског факултета Пале

Образац основних елемената уговора за јавну набавку „Набавка рачунарске опреме“ за потребе Филозофског факултета Пале

Образац