Старт / Организација / Сенат / Струковна Вијећа / Струковно вијеће природних и техничких наука

Струковно вијеће природних и техничких наука

Надлежности, права и обавезе струковних вијећа Сената Универзитета прописани су чланом 39. ст. 5. и 6. Статута Универзитета, а начин рада и одлучивања Пословником о раду Сената и струковних вијећа

Предсједавајући

 

 

Проректор за наставу

Проф. др Вера Ћевриз Нишић

 

 

 

 Чланови:

 • Проф. др Зоран Љубоје
 • Проф. др Видан Говедарица
 • Доц. др Милија Краишник
 • Доц. др Мирослав Милутиновић
 • Проф. др Миладин Глигорић
 • Проф. др Љубица Васиљевић
 • Проф. др Душан Јокановић
 • Доц. др Обрад Спаић
 • Проф. др Зоран Ћургуз
 • Проф. др Здравко Нунић
 • Проф. др Горан Мутабџија
 • Проф. др Небојша Елез