Start / Organizacija / Senat / Strukovna Vijeća / Strukovno vijeće prirodnih i tehničkih nauka

Strukovno vijeće prirodnih i tehničkih nauka

Nadležnosti, prava i obaveze strukovnih vijeća Senata Univerziteta propisani su članom 39. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta, a način rada i odlučivanja Poslovnikom o radu Senata i strukovnih vijeća

Predsjedavajući

 

 

 

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj:

Doc.dr Siniša Berjan

 

 

 

Članovi

 • Prof. dr Zoran Ljuboje
 • Prof. dr Vidan Govedarica
 • Doc. dr Milija Kraišnik
 • Doc. dr Miroslav Milutinović
 • Prof. dr Miladin Gligorić
 • Prof. dr Ljubica Vasilјević
 • Prof. dr Dušan Jokanović
 • Doc. dr Obrad Spaić
 • Prof. dr Zoran Ćurguz
 • Prof. dr Zdravko Nunić
 • Prof. dr Goran Mutabdžija
 • Prof. dr Nebojša Elez