Сједнице Управног одбора

Одржана 48. сједница Управног одбора

На 48. сједници Управног одбора, одржаној 6. септембра 2021. године у просторијама Ректората, усвојена је информација о Приједлогу за израду Ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину, као и Информација о изради Финансијског плана за период 2022-2024. године. Разматрани су приговори радника на одлуке и рјешења ректора Универзитета у Источном …

Прочитајте

Одржана 46. сједница Управног одбора

На 46. сједници Управног одбора, одржаној 16. јула 2021. године у просторијама Ректората, усвојен је Извјештај о финансијском пословању за 2020. годину и проведеним јавним набавкама факултета и Универзитета у Источном Сарајеву за 2020. годину. Дата је сагласност за покретање и спровођење јавне набавке радова на изградњи  Факултета физичког васпитања …

Прочитајте

Одржана 45. сједница Управног одбора

На 45. сједници Управног одбора, одржаној 4. јуна 2021. године у просторијама Ректората, усвојен је Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2021/2022. годину. Чланови Управног одбора донијели су Одлуку о висини школарине за студенте који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и студенте стране држављане …

Прочитајте

Одржана 44. сједница Управног одбора

На 44. сједници Управног одбора, одржаној 5. маја 2021. године у просторијама Ректората, дата је сагласност ректору Универзитета за склапање уговора о куповини стамбено пословног објекта и земљишта, за потребе изградње зграде Ректората и Музичке академије. Чланови Управног одбора донијели су Одлуку о давању сагласности ректору Универзитета за располагање финансијским …

Прочитајте

Одржана 41. сједница Управног одбора

На сједници Управног одбора, одржаној 5. марта 2021. године, разматран је и усвојен Финансијски план Ректората Универзитета у Источном Сарајеву за 2021. годину и финансијски планови факултета/академија Универзиетета у Источном Сарајеву. Донијета је одлука о усвајању Плана буџета Универзитета у Источном Сарајеву за 2021. годину, као и одлука о усвајању …

Прочитајте

Одржана 40. сједница Управног одобра

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана 40. сједница Управног одбора Универзитета на којој су усвојени записници са претходних сједница. Чланови Управног одбора на данашњој сједници одлучивали су по пристиглим дописима и захтјевима. Разматран је и усвојен Извјештај о редовном потпуном попису на дан 31. децембар 2020. …

Прочитајте

Одржана 35. сједница Управног одбора

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана 35. сједница Управног одбора Универзитета на којој су верификоване одлуке усвојене на 34. сједници Управног одбора Универзитета одржаној електронским путем у периоду од 27.07. до 30.07.2020. године. Генерални секретар Универзитета извијестио је о информацији о ступању на снагу новог Закона …

Прочитајте

Одржана 33. сједница Управног одбора

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана 33. сједница Управног одбора Универзитета на којој је разматран Приједлог Трошковника за накнаде које плаћају студенти за академску 2020/2021. годину. Такође, чланови Управног одбора информисани су о организовању рада Универзитетске библиотеке Универзитета у Источном Сарајеву. Члановима УО презентован је Извјештај …

Прочитајте

Одржана 32. сједница Управног одбора

На 32. сједници Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву, која је одржана у петак 12. јуна, разматрани су и усвајани извјештаји о финансијском пословању за 2019. годину  као и извјештаји о спроведеним јавним набавкама за 2019. годину. Декани организационих јединица су извијестили чланове Управног одбора о финанијском пословању, као и …

Прочитајте

Одржана 31. сједница Управног одбора

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана прва сједница којој су присуствовали чланови Управног одбора, након пандемије изазване корона вирусом. На данашњој сједници верификовани су документи донијети на 30. сједници Управног одбора, одржаној електронским путем, у периоду од 2. априла до 6. априла 2020. године. Чланови Управног …

Прочитајте