Сједнице Управног одбора

Одржана 51. сједница Управног одбора

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву у сриједу, 03. новембра, одржана је 51. сједница Управног одбора Универзитета. На сједници су усвојени Приједлози плана буџета Универзитета у Источном Сарајеву за 2021. годину, по ребалансу буџета. Усвојен је Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Источном Сарајеву са 30.06.2021. године. На данашњој …

Прочитајте

Одржана 48. сједница Управног одбора

На 48. сједници Управног одбора, одржаној 6. септембра 2021. године у просторијама Ректората, усвојена је информација о Приједлогу за израду Ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину, као и Информација о изради Финансијског плана за период 2022-2024. године. Разматрани су приговори радника на одлуке и рјешења ректора Универзитета у Источном …

Прочитајте

Одржана 46. сједница Управног одбора

На 46. сједници Управног одбора, одржаној 16. јула 2021. године у просторијама Ректората, усвојен је Извјештај о финансијском пословању за 2020. годину и проведеним јавним набавкама факултета и Универзитета у Источном Сарајеву за 2020. годину. Дата је сагласност за покретање и спровођење јавне набавке радова на изградњи  Факултета физичког васпитања …

Прочитајте

Одржана 45. сједница Управног одбора

На 45. сједници Управног одбора, одржаној 4. јуна 2021. године у просторијама Ректората, усвојен је Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2021/2022. годину. Чланови Управног одбора донијели су Одлуку о висини школарине за студенте који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и студенте стране држављане …

Прочитајте

Одржана 44. сједница Управног одбора

На 44. сједници Управног одбора, одржаној 5. маја 2021. године у просторијама Ректората, дата је сагласност ректору Универзитета за склапање уговора о куповини стамбено пословног објекта и земљишта, за потребе изградње зграде Ректората и Музичке академије. Чланови Управног одбора донијели су Одлуку о давању сагласности ректору Универзитета за располагање финансијским …

Прочитајте

Одржана 41. сједница Управног одбора

На сједници Управног одбора, одржаној 5. марта 2021. године, разматран је и усвојен Финансијски план Ректората Универзитета у Источном Сарајеву за 2021. годину и финансијски планови факултета/академија Универзиетета у Источном Сарајеву. Донијета је одлука о усвајању Плана буџета Универзитета у Источном Сарајеву за 2021. годину, као и одлука о усвајању …

Прочитајте

Одржана 40. сједница Управног одобра

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана 40. сједница Управног одбора Универзитета на којој су усвојени записници са претходних сједница. Чланови Управног одбора на данашњој сједници одлучивали су по пристиглим дописима и захтјевима. Разматран је и усвојен Извјештај о редовном потпуном попису на дан 31. децембар 2020. …

Прочитајте

Одржана 35. сједница Управног одбора

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана 35. сједница Управног одбора Универзитета на којој су верификоване одлуке усвојене на 34. сједници Управног одбора Универзитета одржаној електронским путем у периоду од 27.07. до 30.07.2020. године. Генерални секретар Универзитета извијестио је о информацији о ступању на снагу новог Закона …

Прочитајте

Одржана 33. сједница Управног одбора

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана 33. сједница Управног одбора Универзитета на којој је разматран Приједлог Трошковника за накнаде које плаћају студенти за академску 2020/2021. годину. Такође, чланови Управног одбора информисани су о организовању рада Универзитетске библиотеке Универзитета у Источном Сарајеву. Члановима УО презентован је Извјештај …

Прочитајте

Одржана 32. сједница Управног одбора

На 32. сједници Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву, која је одржана у петак 12. јуна, разматрани су и усвајани извјештаји о финансијском пословању за 2019. годину  као и извјештаји о спроведеним јавним набавкама за 2019. годину. Декани организационих јединица су извијестили чланове Управног одбора о финанијском пословању, као и …

Прочитајте