Сједнице Управног одбора

Одржана 41. сједница Управног одбора

На сједници Управног одбора, одржаној 5. марта 2021. године, разматран је и усвојен Финансијски план Ректората Универзитета у Источном Сарајеву за 2021. годину и финансијски планови факултета/академија Универзиетета у Источном Сарајеву. Донијета је одлука о усвајању Плана буџета Универзитета у Источном Сарајеву за 2021. годину, као и одлука о усвајању …

Прочитајте

Одржана 40. сједница Управног одобра

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана 40. сједница Управног одбора Универзитета на којој су усвојени записници са претходних сједница. Чланови Управног одбора на данашњој сједници одлучивали су по пристиглим дописима и захтјевима. Разматран је и усвојен Извјештај о редовном потпуном попису на дан 31. децембар 2020. …

Прочитајте

Одржана 35. сједница Управног одбора

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана 35. сједница Управног одбора Универзитета на којој су верификоване одлуке усвојене на 34. сједници Управног одбора Универзитета одржаној електронским путем у периоду од 27.07. до 30.07.2020. године. Генерални секретар Универзитета извијестио је о информацији о ступању на снагу новог Закона …

Прочитајте

Одржана 33. сједница Управног одбора

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана 33. сједница Управног одбора Универзитета на којој је разматран Приједлог Трошковника за накнаде које плаћају студенти за академску 2020/2021. годину. Такође, чланови Управног одбора информисани су о организовању рада Универзитетске библиотеке Универзитета у Источном Сарајеву. Члановима УО презентован је Извјештај …

Прочитајте

Одржана 32. сједница Управног одбора

На 32. сједници Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву, која је одржана у петак 12. јуна, разматрани су и усвајани извјештаји о финансијском пословању за 2019. годину  као и извјештаји о спроведеним јавним набавкама за 2019. годину. Декани организационих јединица су извијестили чланове Управног одбора о финанијском пословању, као и …

Прочитајте

Одржана 31. сједница Управног одбора

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана прва сједница којој су присуствовали чланови Управног одбора, након пандемије изазване корона вирусом. На данашњој сједници верификовани су документи донијети на 30. сједници Управног одбора, одржаној електронским путем, у периоду од 2. априла до 6. априла 2020. године. Чланови Управног …

Прочитајте

Одржана 29. сједница Управног одбора

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана 29. редовна сједница Управног одбора на којој је разматран план јавних набавки за 2020. годину, као и план расхода и прихода за 2020. годину. Чланови Управног одбора су на данашњој сједници разговарали са деканима свих факултета Универзитета. Усвојен је план …

Прочитајте

Одржана 28. сједница Управног одбора

У Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана 28. сједница Управног одбора, којом је предсједавао проф. др Дарко Ђого. На данашњој сједници највећа пажња посвећена је Извјештају о редовном потпуном попису на дан 31.12.2019. године на Универзитету у Источном Сарајеву. Чланови Управног одбора прихватили су сугестије Централне пописне комисије …

Прочитајте

Одржана 27. сједница Управног одбора

На сједници Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву, одржаној 6. фебруара 2020. године, донијета је одлука о избору генералног секретара Универзитета у Источном Сарајеву. Чланови Управног одбора захвалили су се на ажурности и стручности досадашњем генералном секретару госпођи Равијојли Ђуричић, а за новог секретара, на приједлог ректора Универзитета проф. др …

Прочитајте

Одржана 25. сједница Управног одбора

На сједници Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву, одржаној 17. децембра 2019. године, разматрани су документи у вези са финансијским пословањем Универзитета. У оквиру расправе о финансијским документима, коментарисана је диспропорција у буџетским издвајањима за два јавна универзитета у Републици Српској, те истакнута потреба да се сви политички субјекти активније …

Прочитајте