“Изазови интегрирања родне равноправности у универзитетској заједници: против родно заснованог насиља” објављено издање на енглеском језику

Књига “Изазови интегрирања родне равноправности у универзитетској заједници: против родно заснованог насиља” ауторица Зилке Спахић Шиљак, Јасне Ковачевић и Јасмине Хусановић објављена је у издању на енглеском језику. Ово издање је објављено у уредништву америчке издавачке куће Scholars press.

Подсјећамо ова публикација настала је као резултат обимних истраживачких подухвата у склопу петогодишњег пројекта UNIversity and Gender Mainstreaming (UNIGEM) који је 2021. године покренула ТПО Фондација из Сарајева с циљем умрежавања универзитета из регије, размјене експертизе, ородњавања високог образовања успоставом механизама за родну равноправност (вијећа или центара), усвајања гендер акционих планова (ГАП), обогаћивања наставних планова и програма у области родне равноправности те сензибилизoвања наставног кадра и студената/киња кроз различите видове тематских едукација и тренинга. Све су то разлози зашто је успостављено партнерство са 19 универзитета из Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије и Црне Горе, што је велики искорак и за високо образовање и за регионалну сарадњу јер се кроз умрежавање, размјену експертизе и искустава ородњава високо образовање кроз бројне примјере и моделе добре праксе. Крајем 2021. године, као прва активност пројекта, проведено је темељно квалитативно и квантитативно истраживање на 18 партнерских универзитета, за шта захвале иду мултидисциплинарном тиму истраживачица и истраживача из све четири земље из области социологије, родних студија, културологије, права, филозофије и религије.

У истраживању је учествовало 4754 испитаника/ца из редова наставног и административног особља, као и студенти и студенткиње друштвених, хуманистичких, природних, техничких, здравствених и других усмјерења. Књигу су уредиле проф. др. Зилка Спахић Шиљак, проф. др. Јасна Ковачевић и проф. др. Јасмина Хусановић.

Неки од кључних налаза проведеног истраживања показују да чак 80% интервјуисаних особа знају да су њихове колеге/инице доживјеле сексуално и родно засновано насиље и/или дискриминацију, 75,8% наставника у регији не зна јесу ли покренуте процедуре санкционисања насилника, 61% интервјуисаних особа доживјело је РЗН или сексуално насиље, те да нема транспарентне и отворене комуникације о РЗН на универзитетима. Књига је издата на босанском, црногорском, хрватском, српском и енглеском језику те је промовисана на 18 партнерских институција пројекта УНИГЕМ.

Енглеско издање је доступно за куповину на линку.