“Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: protiv rodno zasnovanog nasilja” objavljeno izdanje na engleskom jeziku

Knjiga “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: protiv rodno zasnovanog nasilja” autorica Zilke Spahić Šiljak, Jasne Kovačević i Jasmine Husanović objavljena je u izdanju na engleskom jeziku. Ovo izdanje je objavljeno u uredništvu američke izdavačke kuće Scholars press.

Podsjećamo ova publikacija nastala je kao rezultat obimnih istraživačkih poduhvata u sklopu petogodišnjeg projekta UNIversity and Gender Mainstreaming (UNIGEM) koji je 2021. godine pokrenula TPO Fondacija iz Sarajeva s ciljem umrežavanja univerziteta iz regije, razmjene ekspertize, orodnjavanja visokog obrazovanja uspostavom mehanizama za rodnu ravnopravnost (vijeća ili centara), usvajanja gender akcionih planova (GAP), obogaćivanja nastavnih planova i programa u oblasti rodne ravnopravnosti te senzibilizovanja nastavnog kadra i studenata/kinja kroz različite vidove tematskih edukacija i treninga. Sve su to razlozi zašto je uspostavljeno partnerstvo sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, što je veliki iskorak i za visoko obrazovanje i za regionalnu saradnju jer se kroz umrežavanje, razmjenu ekspertize i iskustava orodnjava visoko obrazovanje kroz brojne primjere i modele dobre prakse. Krajem 2021. godine, kao prva aktivnost projekta, provedeno je temeljno kvalitativno i kvantitativno istraživanje na 18 partnerskih univerziteta, za šta zahvale idu multidisciplinarnom timu istraživačica i istraživača iz sve četiri zemlje iz oblasti sociologije, rodnih studija, kulturologije, prava, filozofije i religije.

U istraživanju je učestvovalo 4754 ispitanika/ca iz redova nastavnog i administrativnog osoblja, kao i studenti i studentkinje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, zdravstvenih i drugih usmjerenja. Knjigu su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović.

Neki od ključnih nalaza provedenog istraživanja pokazuju da čak 80% intervjuisanih osoba znaju da su njihove kolege/inice doživjele seksualno i rodno zasnovano nasilje i/ili diskriminaciju, 75,8% nastavnika u regiji ne zna jesu li pokrenute procedure sankcionisanja nasilnika, 61% intervjuisanih osoba doživjelo je RZN ili seksualno nasilje, te da nema transparentne i otvorene komunikacije o RZN na univerzitetima. Knjiga je izdata na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku te je promovisana na 18 partnerskih institucija projekta UNIGEM.

Englesko izdanje je dostupno za kupovinu na linku.