Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор или доцент, ужа научна област: Уже стручне педагошке дисциплине, кандидат Марица Травар