Одржана 3. сједница Управног одбора

У петак, 04.марта 2022. године, у просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву одржана је 3. сједница Управног одбора Универзитета на којој је усвојен План буџета Универзитета у Источном Сарајеву за 2022. годину, као и План јавних набавки Универзитета у Источном Сарајеву за 2022. годину.

Донијета је Одлука о укупном износу новчаних средстава који ће, као награда, бити исплаћени академском особљу за остварене резултате у научно-истраживачком и умјетничком раду.

На сједици су разматрани приговори запослених на Универзитету у Источном Сарајеву, те је дато позитивно мишљење о Приједлогу Статута Универзитета у Источном Сарајеву.

Усвојен је Пословник о раду Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву.