Одржана 2. сједница Управног одбора

У просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву 18. фубруара одржана је 2. сједница Управног одбора Универзитета.

На сједници је усвојен Извјештај о редовном потпуном попису на дан 31.12.2021. године, на Универзитету у Источном Сарајеву.

Донијете су одлуке по приговорима запослених, те је усвојен  Извјештај о приходовању и трошењу средстава буџета међународних пројеката са 30.06.2021. године.

На сједници је усвојен Извјештај о приходовању и трошењу средстава буџета националних научно-истраживачких пројеката са 30.06.2021. године.

Чланови Управног одбора су упознати са Приједлогом измјена и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета у Источном Сарајеву.

Чланови Управног одбора разматрали су и друга текућа питања.