Јавни конкурс за избор и именовање члана – представника административног особља у Управни одбор Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Јавни конкурс