Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка материјала за одржавање чистоће“ за потребе Педагошког факултета у Бијељини

Прилог: Одлука